Promotie

De waarde van het product in de ogen van de afnemer is afhankelijk van de manier waarop het product gecommuniceerd wordt naar de markt. Voor de promotie kunnen verschillende instrumenten ingezet worden. De hiervoor opgestelde communicatiemix bestaat uit reclame, publiciteit, sponsering, sales promotion en direct marketing.

Onder reclame wordt alle niet-persoonlijke communicatie verstaan. Het doel van reclame is om de doelgroep te beïnvloeden op het gebied van kennis, houding en gedrag door middel van het inzetten van massamedia tegen betaling.

Publiciteit ontstaat doordat een organisatie een zelf opgesteld persbericht aan de media verstrekt in de hoop dat zij deze gaan publiceren zonder een betaling daar tegenover te zetten. De afdeling public relations probeert op deze manier haar imago tegenover haar stakeholders goed te houden en relaties op te bouwen.

Er wordt van sponsering gesproken in het geval dat een organisatie ervoor kiest om een bepaalde activiteit met betrekking tot een persoon of organisatie financieel te ondersteunen. Zo kan de organisatie naast het verhogen van haar naamsbekendheid, ook goodwill werven.

Met sales promotion probeert een organisatie tijdelijk haar verkoop te stimuleren door korting te geven op de prijs of door de waarde van het product te verhogen. Ook prijsvragen en spaaracties vallen onder sales promotion.

Door middel van direct marketing wil een organisatie duurzame relaties met haar klanten opbouwen en onderhouden met als uiteindelijke doel de verkoop bij haar huidige klanten te bevorderen. Zowel mailings die zorgen voor directe respons als mailings in de vorm van nieuwsbrieven vallen onder direct marketing.