Prijs

Met dit marketinginstrument wordt de waarde van het product voor de afnemer vastgesteld. Deze bestaat niet alleen uit de kosten die de afnemer voor het product betaalt, maar ook uit de zoekkosten, de wervingskosten, de gebruikskosten, enzovoort. Hoe hoger de kosten zijn om het product af te nemen in vergelijking tot de voordelen van het product, hoe lager de waarde zal zijn in de ogen van de afnemer. Wanneer het product een hogere prijs heeft dan de concurrerende producten op de markt dan moet het product ook meer voordelen bieden om zijn waarde te behouden.

Wanneer het product in grotere aantallen wordt afgenomen, kunnen er zogenaamde gebundelde prijzen worden opgesteld. De afnemer krijgt dan korting als men meerdere producten tegelijkertijd afneemt. Daarnaast kan een marketeer promotionele prijzen inzetten om de afzet te verhogen. Deze prijzen bestaan uit speciale aanbiedingen en tijdelijke kortingen. Ook wordt er in bepaalde branches gebruik gemaakt van gedifferentieerde prijzen. Voor bepaalde marktsegmenten of tijdstippen wordt dan een andere prijs gehanteerd. Tot slot kan men gebruik maken van psychologische prijzen, zoals een prijs van 9,99 euro hanteren in plaats van 10 euro. Voor het imago van luxere producten wordt juist vaak gebruik gemaakt van ronde prijzen, zoals 50.000 euro in plaats van 49.000 euro. Ook wordt bij dit marketinginstrument eventuele betalingstermijnen in overweging genomen.

Voor de prijszetting worden drie prijsstrategie├źn onderscheiden; de kostengebaseerde prijszetting, de concurrentiegebaseerde prijszetting en de waardegebaseerde prijszetting. Vaak worden deze prijszettingen met elkaar gecombineerd om tot een goede prijs te komen.