Plaats

Dit marketinginstrument, ook wel distributie genoemd, heeft betrekking op de manier waarop de afnemer het product kan verkrijgen op de markt. Het doel is om de afnemer zo veel mogelijk van gemak te voorzien door het aanbod toegankelijk te maken in plaats en tijd. Hierbij kan er gebruik gemaakt worden van een distributiekanaal. Dit is een netwerk van zelfstandige organisaties die ieder hun bijdrage leveren om uiteindelijk de producent en de eindgebruikers met elkaar in contact te brengen. Deze kunnen bestaan uit tussenpersonen of wederverkopers, maar ook uit producenten die gebruik maken van halffabricaten.

Een producent kan haar product distribueren via verschillende typen distributiekanalen. Zo kan een producent door middel van een direct distributiekanaal het product naar de eindgebruiker distribueren. Op deze manier levert de producent zijn producten rechtstreeks aan de eindgebruiker zonder tussenpersoon of wederverkoper. Daarnaast zijn er twee typen indirecte distributiekanalen.  Een kanaal wordt een indirect lang distributiekanaal genoemd als er twee of meer tussenschakels tussen de producent en de eindgebruiker zitten. Wanneer er één tussenschakel zit tussen de producent en de eindgebruiker dan wordt er gesproken over een indirect kort distributiekanaal. In de consumentensector bestaat het meest voorkomende distributiekanaal uit een producent, een grossier en een detaillist. Deze variant wordt daarom het klassieke distributiekanaal genoemd.