Product

Volgens een marketeer omvat het product meer dan alleen het fysieke product. Het is het belangrijkste marketinginstrument voor een organisatie. Het product moet aan de wensen en behoeften van de afnemer voldoen en kan nut, voldoening of plezier verschaffen. Met het product kan een organisatie zich onderscheiden van de concurrentie. Het product is een combinatie van tastbare en niet-tastbare eigenschappen waarmee het voorziet in de behoeften van de afnemer. Het kan de afnemer naast de functionele voordelen ook psychologische- en sociale voordelen bieden. Psychologische voordelen hebben betrekking op de gevoelens van de afnemer en sociale voordelen hebben betrekking op het imago van het product.

Het product omvat drie productniveaus; het kernproduct, het tastbaar product en het uitgebreid product. Het kernproduct omschrijft de probleemoplossende, niet-tastbare voordelen van het product. Het omschrijft de basisfunctie van het product en is in de ogen van een marketeer het vertrekpunt bij het ontwikkelen van een nieuw product. Het tastbaar product gaat in op de eigenschappen van het product, zoals de merknaam, het kwaliteitsniveau, de vormgeving en de verpakking. Met deze eigenschappen wordt geprobeerd te voldoen aan de verwachtingen van de afnemer. Het derde productniveau, het uitgebreid product, omvat de niet-tastbare, psychologische voordelen die het product vanuit de afnemer gezien extra aantrekkelijk maken. Hieronder valt de service en garantie van het product na de aankoop. Ook een eventuele thuisbezorging, installering en kredietverlening vallen onder dit productniveau. Vooral in het uitgebreid product kan een organisatie zich onderscheiden van de concurrentie.