Marketingmix

Door middel van marketing wordt er ingespeeld op de wensen en behoeften van de afnemers door het afstemmen van de producten en diensten op de vraag van de afnemers. Voorafgaand wordt er vaak marktonderzoek uitgevoerd om de wensen en behoeften van de afnemers in kaart te brengen. Een bedrijf kan met de juiste marketing haar concurrentiepositie in de markt verbeteren. Dit heeft niet alleen betrekking op het product, maar ook op de promotie, de distributie en de prijs van het product.

Een marketingbeleid wordt daarom opgesteld met behulp van de marketingmix. In de marketingmix worden in eerste instantie de traditionele vier P’s, Product, Prijs, Plaats en Promotie, uitgebreid uitgewerkt. Door de combinatie van deze vier marketinginstrumenten kan de markt bewerkt worden. Ook kunnen er zo duurzame klantrelaties opgebouwd worden en kan de reputatie van het bedrijf goed gehouden worden.

Naast deze vier P’s zijn er nog een aantal p’s die kunnen worden uitgewerkt voor de marketingmix. Een daarvan is de P van Personeel. In dit marketinginstrument wordt toegelicht hoe het personeel invloed heeft op de producten en diensten van de organisatie. Nog twee marketinginstrumenten die vooral bij dienstverlenende organisaties uitgewerkt kunnen worden zijn Physical evidence (fysiek bewijs) en Proces. Physical evidence omvat de tastbaarheden van een dienst, zoals het interieur van een organisatie. Proces heeft betrekking op de procedures die leiden tot het verlenen van de dienst.

De traditionele vier P’s zijn verder toegelicht onder Marketinginstrumenten.